Obec Lopašov

Obec Lopašov leží asi 16km od okresného mesta Skalice.Dve súbežné ulice s ľudovým názvom Dzedzina a Záhumňí obkolesujú stavbu rímsko-katolíckeho kostola sv.Vendelína, stojaceho v strede dediny.Jej západným okrajom prechádza hlavný ťah cesty č. 51 Senica - Holíč - Hodonín, ktorý poskytuje obyvateľom Lopašova dobré spojenie s okolím.Deťom predškolského veku patrí materská škola prebudovaná z bývalej málotriednej základnej školy. Od roku 1978 navštevujú naši žiaci 1. až 9. ročník ZŠ v Radošovciach.Po roku 1989 zanikli niektoré spoločenské organizácie. Svoju činnosť však naďalej rozvíja Zväz požiarnikov (založený v roku 1928), ktorý sčasti zrenovoval požiarnu zbrojnicu. Ľudové tradície s náležitým "opašovskim krojem" a "záhoráckíma pjesničkama" sa zachovávajú nielen vďaka spomienkam a šikovnosti našich starých rodičov, ale snáď aj dedičnej , dediacej sa radosti zo spevu, tanca a spoločenskej povahy "Opašovjanú".
Hoci je Lopašov malá dedinka, má svoje osobité čaro, je typom záhoráckej dediny s úžasným pokojom okolitej prekrásnej prírody.

  • Počet obyvateľov 328
  • Rozloha 521ha

Aktualizované dňa 6.8.2018