SlovenskýEnglish

Dobrá žena

DOBRÁ ŽENA je nezávislá dobrovoľná organizácia.Jej cieľom je aktivovať ženy k spoluúčasti na verejnom živote obce organizovaním kultúrno-spoločenských akcií.Chce podporovať ženy v záujmových činnostiach,oddychových aktivitách,návštevách výstav a kultúrnych predstavení.

Predseníčka: Zimková M.
Podpredníčka: Bederková D.
Pokladníčka: Kalamenová M.
Tajomníčka: Šalíková Z.
Propagácia: Tokošová M.

Pripravované akcie:

15.5. Deň matiek
Deti MŠ privítali jar obchôdzkou s "létečkom" po našej obci. Týmto oznámili príchod teplejších dní. Svojím spevom ukončili vládnutie zimy.