SlovenskýEnglish

Kontakty

Toto webové sídlo www.lopasov.sk spravuje Obec Lopašov je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Lopašov

Adresa:

Obecný úrad Lopašov
Lopašov 80
908 63 Radošovce

IČO: 00309702

Samosprávny kraj: Trnavský
Okres: Skalica
Región: Záhorský
Počet obyvateľov: 322
Rozloha: 521 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1392

Všeobecné informácie: info@lopasov.sk
Podateľňa: podatelna@lopasov.sk
Starosta: starosta@lopasov.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@lopasov.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 34 669 49 05

E-mail: sekretariat@lopasov.sk

Kompetencie:
Obec Lopašov je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).