SlovenskýEnglish

upozornenie na dodržiavanie zákona o cestnej premávke v obci

Obec Lopašov týmto žiada občanov  o dôsledné dodržiavanie zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a to konkrétne ustanovenia § 25 ods. 1 písm. a) zákona o cestnej premávke: „Vodič nesmie zastaviť a stáť v neprehľadnej zákrute a v jej tesnej blízkosti“ a ustanovenia § 52 ods. 2 zákona o cestnej premávke veta prvá: Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať“.  

 

V dôsledku porušovania týchto vyššie uvedených ustanovení vznikajú opakované kolízne situácie v cestnej premávke, a vozidlá zároveň znemožňujú riadne užívanie chodníka chodcami.

 

V prípade porušovania týchto ustanovení zákona o cestnej premávke bude Obec Lopašov konať v zmysle platnej právnej úpravy a takéto konania budú postúpené na príslušný dopravný inšpektorát.

Dodržiavaním týchto základných pravidiel cestnej premávke predídeme hroziacim zbytočným  škodám na majetku a zdraviu občanov. 


Zoznam aktualít: