SlovenskýEnglish

Do obecného zastupiteľstva v Lopašove boli zvolení

Do obecného zastupiťelstva v Lopašove boli zvolení:
Pavol Rehuš - Kresťanskodemokratické hnutie
Igor Rehuš - nezávislý kandidát
Martin Juríček - Kresťanskodemokratické hnutie
Lukáš Szpyrc - JUDR. nezávislý kandidát
Peter Vrablec - Kresťanskodemokratické hnutie

Za Starostu obce Lopašov bol zvolený:
Marián Bederka - Kresťanskodemokratické hnutie


Zoznam aktualít: