SlovenskýEnglish

Referendum 2023

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z., na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila referendum a určila deň jeho konania na sobotu 21. januára 2023 od 07.00 h do 22.00 

Žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu k Referendu 2023 môžte zasielať na email: oculopasov@lopasov.sk


Zoznam volieb: