SlovenskýEnglish

Oznámenie o výsledku volieb do samosprávy obce 10.11.2018 v Lopašove

Počet voličov v obci 256

Volieb sa v obci zúčastnilo 160 voličov

Za starostu obce bol zvolený :

Marián Bederka , nezávislý kandidát, 140 hlasov

Zvolení poslanci:

1. Pavol Rehuš, Kresťanskodemokratické hnutie 98 hlasov

2. Andrej Baláž, nezávislý 94 hlasov

3. Barbora Mécsešová, nezávislá 81 hlasov

4. Miriama Zimková, Kresťanskodemokratické hnutie 75 hlasov

5. JUDr. Lukáš Szpyrc, nezávislý 74 hlasov


Zoznam volieb: