SlovenskýEnglish

Informačná povinnosť obce

Vaše osobné údaje spracúvame v rámci plnenia povinností obce Lopašov v zmysle zákona č. 369/1993 Z.z. o obecnom zriadení a súvisiacich zákonov upravujúcich činnosti obce v rámci výkonu samosprávy na území SR.  Bližšie info v súboroch nižšie