Zemianstvo na panstvách Holíč a Šaštín

Od Rudolfa II. ( Rudolf II. Habsburský * 18.07.1552 - † 20.01.1612, rímsky cisár, český a uhorský kráľ ) dostal 10. augusta 1609 armáles Martin Sakolčaj a zverejnený bol v Rábskej stolici ( Györ vármegye ) 25. marca 1610. Touto erbovou listinou ( uložená na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky - Štátny archív Nitra ) Rudolf II. povýšil do šľachtického stavu Martina Sakolčaja, jeho brata Jána, zaťa Michala Papa, manželku Annu a ich synov Jána, Tomáša a Martina. Armáles je výpravne a bohato zdobený, čo nebolo v tom čase lacné. Roku 1615 kúpil Martin Sakolčaj sedliacku usadlosť v Lopašove od Michala Cobora pre seba a dedičov s právom stavať a oslobodením od robôt a naturálií, za 400 zlatých. Keď si v pomerne krátkom čase mohol Martin Sakolčaj kúpiť armáles aj usadlosť, musel mať dosť peňazí. V martike farnosti Radošovce sa priezvisko Sakolčaj nevyskytuje, ale príbuzní Martina Sakolčaja tu vystupujú s priezviskami Pap, Zemen, Zemanovič, dokonca aj Maly Zemanek. Papovci bývali v Lopašove. Martin Pap, syn Tomáša, ktorý zomrel roku 1673 ako 76 ročný, vzal si roku 1668 za manželku sestru najbohatšieho sedliaka v Lopašove Jána Urbana. Druhý syn Tomáša Papa Ján sa oženil s dcérou ďalšieho majetného sedliaka v Lopašove Juraja Bederku. V tom čase sa ich sestra Katarína vydala za Tomáša Bederku syna ďalšieho bohatého sedliaka v Lopašove. V druhej polovici 17. storočia už Papovci v Lopašove neboli veľmi bohatí. Aj oni si prenajímali usadlostnú pôdu. Podľa urbára z roku 1694 mal Juraj Pap prenajatý jeden okruh pôdy, jeho brat Martin jednu polštvrť. Za užívanie pôdy platili poplatok v peniazoch.
Literatúra:
Kohútová, Mária: Zemianstvo na panstvách Holíč a Šaštín ( strana 324 ). In: Zemianstvo na Slovensku v novoveku. Časť 1. (Ed.) Kovačka, Miloš - Augustinová, Eva - Mačuha, Maroš, Slovenská národná knižnica, Martin, 2010.