Všeobecné záväzné nariadenia obce Lopašov č 3 / 2020

Všeobecné záväzné nariadenia obce Lopašov č 3/2020 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb môžte nájst v odkaze nižšie.