Všeobecné záväzné nariadenia obce Lopašov

Všeobecné záväzné nariadenia obce Lopašov č 2/2020 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb môžte nájst v odkaze nižšie.