Všeobecné záväzné nariadenia obce na rok 2016

Bližšie informácie v odkaze nižšie