Veterný park Rohov

Zaslanie zámeru a upovedomenie o začatí konania veterného parku Rohov. 


Bližšie info v súbore nižšie