Rekonštrukcia OÚ zameraná na energetickú úsporu

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Obec Lopašov , ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO / zákazka s nízkou hodnotou / na predmet zákazky: Rekonštrukcia OÚ zameraná na energetickú úsporu Lopašov

 

Potrebné dokumenty na stiahnutie nižšie:

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Obec Lopašov , ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO / zákazka s nízkou hodnotou / na predmet zákazky: Rekonštrukcia OÚ zameraná na energetickú úsporu Lopašov

Komplet všetko - Projektová dokumentácia.rar (2731874)

 

EL slepy.xls (59904)
vzt-slepy.xls (49152)
zadanie - celkom.xls (34816)
prílohy výzvy.rtf (210979)
výzva na predkladanie ponúk.pdf (468937)
OÚ-Lopašov_17_10_04 Model (1).pdf (455122)
OÚ-Lopašov_17_10_04 Model (1)_1.pdf (231493)
OÚ-Lopašov_17_10_04 Model (1)_2.pdf (128111)
OÚ-Lopašov_17_10_04 Model (1)_3.pdf (272803)
OÚ-Lopašov_17_10_04 Model (1)_5.pdf (568704)
OÚ-Lopašov_17_10_04 Model (1)_6.pdf (298917)
OÚ-Lopašov_17_10_04 Model (1)_7.pdf (257025)
Rekonštrukcia obecného úradu - Vzt(1NP).pdf (67923)
Rekonštrukcia obecného úradu - Vzt(1PP).pdf (63878)
Rekonštrukcia obecného úradu - Vzt(2NP).pdf (99466)
Rekonštrukcia obecného úradu - Vzt(Schéma zapojenia - DUPLEX 380).pdf (41063)
Rekonštrukcia obecného úradu - Vzt(Schéma zapojenia - DUPLEX 580).pdf (41697)
Rekonštrukcia obecného úradu - Vzt(Schéma zapojenia - DUPLEX 850 Inter).pdf (26908)
Rekonštrukcia obecného úradu - Vzt(Situácia).pdf (22410)
Rekonštrukcia obecného úradu - Zti(1NP).pdf (27910)
Rekonštrukcia obecného úradu - Zti(1PP).pdf (41861)
Rekonštrukcia obecného úradu - Zti(2NP).pdf (29890)
Rekonštrukcia obecného úradu - Zti(Situácia).pdf (22388)
Sprievodná správa(1).doc (41984)
Statika.doc (42496)
Technická správa - Zti.doc (55808)
Technická správa POV.doc (62464)
Technická správa(1).doc (53760)