Upozornenie

 

Obecné zastupiteľstvo upozorňuje občanov , že je prísny zákaz vývozu
odpadov za dedinu a okolo potoka.
Kto bude pristihnutý bude pokutovaný - finančný postih až vo výške 50.- €
.

 

V Obci sa zabezpečuje zber týchto odpadov :

  • Papier – zber 1 až 2 krát ročne

  • Sklo – kontajnery po obci

  • Tetrapak – označené kontajnery po obci

  • PET fľaše – stlačené vo vreciach,ktoré sú k dispozícií na Obecnom úrade, sa ukladajú pri vchode do strediska PD

  • Elektro-odpad – taktiež pri vchode od strediska PD

  • Tuhý komunálny odpad sa zberá v obci každý druhý týždeň vždy v stredu.

 

Bio – treba aby si občania kompostovali na svojich pozemkoch / zelený odpad zo záhrad, lístie,kvety, konáre z kríkov a stromkov /.

 

Neznečisťujme si prostredie v ktorom žijeme so svojimi rodinami .

 

Naša obec a jej okolie je vizitkou občanov ktorí v nej žijú.

 

V Lopašove, február 2012 Poslanci Obecného zastupiteľstva