Účastníci 1. Svetovej Vojny z Lopašova

Účastníci 1. SV ( 27.07.1914 - 11.11.1918 ) z Lopašova, príslušníci Rakúsko - Uhorskej armády, ktorí v 1. SV bojovali na strane Centrálnych mocností ( Rakúsko - Uhorsko, Nemecko, Turecko, Bulharsko ) proti Dohodovým spojencom ( Rusko, Francúzsko, Veľká Británia, Taliansko, Rumunsko, USA ) :

1. vojak Augustín ZIMKA ( Stouár )
* 26. augusta 1888 Lopašov č. 26
otec: Jozef Zimka
matka: Mária Malatinská
† 4. decembra 1978 Lopašov ( zomrel vo veku 90 rokov )
1. sobáš: 18. novembra 1912 v Radošovciach - manželka Mária Hurbanová
2. sobáš: 19. marca 1920 v Radošovciach - manželka Františka Hurbanová
Zúčastnil sa bojov na ruskom východnom fronte.
2. vojak Blažej BEDERKA ( Gaža )
* 3. februára 1886 Lopašov č. 29
otec: Ján Bederka
matka: Mária Štepanovská
† 7. apríla 1975 Lopašov ( zomrel vo veku 89 rokov )
sobáš: 29. apríla 1912 v Radošovciach - manželka Lucia Jakubcová
Zúčastnil sa bojov na ruskom východnom fronte, kde bol zajatý. Zo zajatia sa vrátil domov.
3. vojak Andrej ( Ondrej ) PERIČKA
* 4. februára 1879 Lopašov č. 45
otec: Štefan Perička
matka: Alžbeta Bederková
† 20. februára 1962 Lopašov ( zomrel vo veku 83 rokov )
sobáš:5. mája 1903 v Radošovciach - manželka Ľudmila Štepanovská
Zúčastnil sa bojov na ruskom východnom fronte, kde bol zajatý. Zo zajatia sa vrátil domov.
4. vojak Anton BEDERKA ( Študent )
* 12. januára 1893 Lopašov č. 36
otec: Ján Bederka ( Študent )
matka: Rozália Bederková
† 16. mája 1976 Skalica ( zomrel vo veku 83 rokov )
sobáš: 27. novembra 1919 v Radošovciach - manželka Filoména Mikulová
Zúčastnil sa bojov na južnom balkánskom fronte ( Albánsko ), kde ochorel na maláriu a na talianskom fronte, kde bol zranený na pravej ruke črepinami od granátu.
5. vojak Eduard FILUŠ ( Maňa )
* 13. marca 1885 Lopašov č. 41
otec: Ján Filuš
matka: Mária Královičová
† 10. marca 1964 Lopašov ( zomrel vo veku 78 rokov )
sobáš: 20. januára 1913 v Radošovciach - manželka Barbara Bederková
Zúčastnil sa bojov na ruskom východnom fronte, kde bol zajatý. Zo zajatia sa vrátil domov.
6. vojak Andrej ( Ondrej ) HURBAN ( Skonc )
* 30. novembra 1888 Lopašov č. 40
otec: Štefan Hurban
matka: Anna Královičová
† 26. apríla 1957 Lopašov ( zomrel vo veku 68 rokov )
sobáš: 5. mája 1913 v Radošovciach - manželka Alžbeta Hurbanová
Zúčastnil sa bojov na západnom fronte ( Francúzsko ) .
7. vojak Matúš BEDERKA ( Švec )
* 22. februára 1874 Lopašov č. 28
otec: Štefan Bederka
matka: Mária Filušová
† 16. júna 1918 - vyhlásený za mŕtveho - zahynul v 1. SV
Sedria v Bratislave ako skutočnosť zistila, že menovaný zmiznutý sa zúčastnil vojny v rokoch 1915 - 1916 na ruskom bojisku, ako vojak bývalého honvedského pluku č. 15 a tam dňa 16. júna 1916 zmizol. Sedria ďalej zistila, že od tej doby, tedy viac ako 2 roky nedošlo žiadne zdelenie o tom, že by menovaný bol na živote. Sedria v Bratislave dňa 5. októbra 1927, Knapp v. r. sedrialný sudca, Č.: M 461/26/5.
sobáš: 21. novembra 1898 v Radošovciach - manželka Barbara Malatinská
Zúčastnil sa bojov na ruskom východnom fronte.
8. vojak Anton HALAŠ
* 15. júna 1895 Lopašov č. 20
otec: Andrej ( Ondrej ) Halaš
matka: Eva Bederková
† 14. septembra 1958 Lopašov ( zomrel vo veku 63 rokov )
sobáš: manželka Genovéva Balážová
Zúčastnil sa bojov na talianskom fronte.
9. vojak Kristián HURBAN ( Marcina )
* 16. decembra 1899 Lopašov č. 39
otec: Martin Hurban
matka: Alžbeta Starychová
† zahynul v 1. SV
Zúčastnil sa bojov na talianskom fronte.
10. vojak Štefan POTÚČEK
* 1. augusta 1900 Lopašov č. 20
otec: Ján Potúček
matka: Anna Samková
† zahynul v 1. SV
Zúčastnil sa bojov na talianskom fronte.
11. vojak Stanislav Kostka POLÁK
* 13. novembra 1881 Lopašov č. 44
otec: Pavol Polák z Vlčkovan
matka: Anna Koritárová
† zahynul v 1. SV
Zúčastnil sa bojov na talianskom fronte.
12. vojak Ján BEDERKA ( Mlynár )
* 9. júla 1879 Lopašov č. 33
otec: Matej Bederka
matka: Anna Stoklasová
† 20. novembra 1968 Lopašov ( zomrel vo veku 89 rokov )
sobáš: 28. februára 1905 - manželka Agnete Bederková
Zúčastnil sa bojov na ruskom východnom fronte, kde bol zajatý. Zo zajatia sa vrátil domov.
13. vojak Augustín JAKUBEC ( Baránek )
* 27. augusta 1898 Lopašov č. 21
otec: Pavol Jakubec
matka: Rozália Bederková
† 15. októbra 1959 Lopašov ( zomrel vo veku 61 rokov )
sobáš: manželka Agneša Peričková
Zúčastnil sa bojov na talianskom fronte.Pramene:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Štátny archív v Bratislave, Križkova 7, 811 04 Bratislava 1