Rozpis vývozu odpadu pre rok 2019

Vážení občania majte na pamäti nasledovné pravidlá: 

  • Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
  • Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.

Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia : sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým kartónom oranžová farba. Napovie Vám aj označenie na obale:

  • Riaďte sa pravidlami triedenia v našej obci. Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
  • Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.

Rozpis odvozu separovaného odpadu pre rok 2019 :

16.1. , 13.2 , 20.3 ,17.4 , 10.7, 15.5 ,12.6 ,7.8, 11.9 ,16.10 ,13.11 ,18.12 

Rozpisvývozu Komunálnych odpadov pre rok 2019 :

2.1.; 16.1.; 30.1.; 13.2.; 27.2.; 13.3.; 27.3.; 10.4.; 24.4.; 8.5.*;

22.5.; 5.6.; 19.6.; 3.7.; 17.7.; 31.7.; 14.8.; 28.8.; 11.9.; 25.9.;

9.10.; 23.10.; 6.11.; 20.11.; 4.12.; 18.12.; 1.1.2020*

* termín bude upresnený

Separačná budova bude otvorená vždy v sobotu po vývoze popolníc v čase od 9,00 do 12,00 hod.