Rodokmeň

Máte záujem spoznať svoj rodokmeň ?

Matričné genealogické pramene - matriky narodených - pokrstených / do roku 1912 /, matriky sobášených / do roku 1923 / a matriky zomretých / do roku 1923 /, v ktorých sú uvedení aj obyvatelia obce Lopašov sú uložené na Ministerstve vnútra SR, Štátny archív Bratislava, Križkova 7, 811 04 Bratislava .
Matriky do roku 1867 sú písané v latinčine a niektoré v nemčine a od roku 1867 / kedy prišlo k rozdeleniu rakúskeho cisárstva na dva štáty Rakúsko - Predlitavsko a Uhorsko - Zalitavsko / do roku 1918 sú písané v maďarčine a od roku 1919 v slovenčine / typ písma v starých matrikách je uvedený v prílohe /. Ostatné matriky, v ktorých sú uvedení obyvatelia obce Lopašov až po súčasnosť sa nachádzajú na Matričnom úrade Radošovce / Bc. Pavlína Pekarová - matrikárka /, v prípade miesta narodenia / Skalica /, alebo úmrtia Skalica / na matričnom úrade v Skalici. Pri vypracovaní rodokmeňu v neskoršom období možno použiť aj internetovú stránku ,,www.katasterportal.sk".V krajných prípadoch zistíte dátum narodenia a dátum úmrtia aj na náhrobných kameňoch na cintotínoch / pre autenticitu vypracovania rodokmeňu, dátum narodenia a úmrtia treba overiť v matrike /. Dátum úmrtia nebohého uvedený na náhrobnom kameni nie je vždy totožný s dátumom úmrtia, ktorý je uvedený v matrike zomretých. V niektorých prípadoch, najmä na starších náhrobných kameňoch býva uvedený dátum pohrebu. Aby Vaše údaje vo vypracovanom rodokmeni boli pravdivo podložené, Štány archív Bratislava Vám vystaví - ,,Výpis z matriky narodených, sobášených a zomretých" / viď. Príloha - výpisy z matriky /. Na základe výpisu z matriky Vám Matričný úrad Bratislava - Staré Mesto vystaví -
,,Rodný list, Sobášny list a Úmrtný list" / viď. Príloha - Úmrtný list /. Niektoré matričné genealogické pramene / matriky pokrstených / sa nachádzajú na Farskom úrade Radošovce.
Matriky uložené na MV SR, Štátny archív Bratislava, Križkova 7, 811 04 Bratislava 1 v ktorých sú uvedení obyvatelia obce Lopašov:
1. Radošovské rímskokatolícke matriky narodených:
- rok 1634 - 1742
- rok 1673 - 1697
- rok 1743 - 1839
- rok 1840 - 1852
- rok 1852 - 1877
- rok 1878 - 1912
2. Radošovské rímskokatolícke matriky sobášených:
- rok 1635 - 1742
- rok 1673 - 1697
- rok 1743 - 1852
- rok 1852 - 1923
3. Radošovské rímskokatolícke matriky zomretých:
- rok 1631 - 1742
- rok 1673 - 1686
- rok 1743 - 1837
- rok 1838 - 1852
- rok 1852 - 1878
- rok 1878 - 1923S pozdravom
Vladimír BEDERKA
bederka.vlado@zoznam.sk
Poznámka:
Najstaršia matrika nachádzajúca sa v Štánom archíve Bratislava je z roku 1601 z Bratislavy.