Rekonštrukcia OÚ a KD Lopašov

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Obec Lopašov , ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO / zákazka s nízkou hodnotou / na predmet zákazky: Rekonštrukcia OÚ a KD Lopašov

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Obec Lopašov , ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO / zákazka s nízkou hodnotou / na predmet zákazky: Rekonštrukcia OÚ a KD Lopašov

 

Viacej informácii najdete v priložených dokumentoch na stiahnutie:


prílohy k výzve.rtf (209124)
Rekonštrukcia nie zateplenie Model (1).pdf (455395)
Rekonštrukcia nie zateplenie Model (1)_2.pdf (249284)
Rekonštrukcia nie zateplenie Model (1)_3.pdf (169868)
Rekonštrukcia nie zateplenie Model (1)_4.pdf (236997)
Rekonštrukcia nie zateplenie Model (1)_6.pdf (27991)
Rekonštrukcia OÚ a KD Lopašov - zadanie.xls (72192)
Sprievodná správa.doc (41472)
Súhrnná technická správa.doc (60416)
Technická správa.doc (48128)
výzva na predkladanie ponúk.pdf (478877)