Program rozvoja vidieka

Rekonštrukcia KD výmena okenných a dverových výplní