Populácia Obce

Viete, že najsilnejším ročníkom detí v Lopašove od roku 1920 do roku 2015 bol rok 1959 ?

1. Mária HELDOVÁ rod. Hurbanová

* 24. januára 1959 v Skalici, bytom Lopašov

2. Mária FIGUROVÁ rod. Bederková

*1. februára 1959 v Skalici ,bytom Senica

3. Jozef BEDERKA

* 16. februára 1959 v Skalici bytom Lopašov

4. Jozef JAKUBEC

* 10. marca 1959 v Skalici, bytom Lopašov

5. Ing. Vladimír BEDERKA

* 30. mája 1959 v Skalici, bytom Bratislava

6. Štefánia VRABLECOVÁ rod. Halašová

* 30. júna 1959 v Skalici, bytom Lopašov

7. Jozef PERIČKA

* 5. augusta 1959 v Skalici, bytom Častkov

8. Jaroslava HRADSKÁ rod. Bederková

* 22. septembra 1959 v Skalici, bytom Kunov

9. Marián HALAŠ

17. októbra 1959 v Skalici, bytom Senica

10. Ing. Ján GERGEL

* 17. októbra 1959 v Skalici, bytom Skalica

11. Mária KUČEROVÁ rod. Malatinská

* 10. decembra 1959 v Skalici, bytom Ivanka pri Dunaji

Pramene:

Matriky narodených (pokrstných)

Obecný úrad Radošovce - Matrika, 908 63 Radošovce

Mestský úrad Skalica - Matrika, Námestie Slobody 145/10, 909 01 Skalica