Poplatky obce

Všeobecné záväzné nariadenia obce zmena v poplatkoch za 2008