Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na rok 2015-2020

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce si možete pozrieť tu:

Zoznam členov riadiaceho tímu:

Zoznam informačných zdrojov

Zoznam skratiek

Akčný plán

Programová štruktúra

MS príklad

Finančný rámec pre realizáciu obce