Oznámenie a prehlásenie o sadzbe poplatku za uloženie odpadu na skládku

Bližšie informácie ohladom sadzby poplatku za uloženie odpadu na skládku nájdete v súbore nižšie.