Nový zber a platenie odpadov


Aktualizácia dňa 7.1.2020 

Obecný úrad prosí občanov, aby pre zlú epidemiologickú situáciu /COVID-19/ uhradili poplatok za TKO prevodom na účet. Bližšie info v súbore


Vážení občania,

Dovoľte nám aby sme vás informovali , že prechádza naša obec na nový systém úhrady za vývoz tuhého komunálneho odpadu. Nebude sa platiť za občana ale za domácnosť.

Od 1.1.2021 schválilo Obecné zastupiteľstvo množstvový zber odpadu v obci Lopašov a používanie 120 a 240 litrových odpadových nádob. Platba bude zálohovo vopred na celý rok. Vývoz bude v zimných mesiacoch raz za 3 týždne.

Bližšie informácie v odkaze nižšie: