Návrh záverečného účtu za rok 2019

Bližšie info k hospodáreniu obce za roka 2019 najdete v súbore nižšie.