Motokros

Pri začleňovaní menších obcí, akou je aj Lopašov, do povedomia širšieho okolia niekedy pomôžu náhodné okolnosti a aktivita niekoľkých nadšencov. Tak je to aj s medzinárodne uznávanou motokrosovou dráhou Lopašov - Háje. Ktorá momentálne už nefunguje. Pred 12 rokmi túto trať "objavili" Vladimír Volek, starší brat motokrosového pretekára Antona Voleka, Anton Sloboda, prvý riaditeľ pretekov v Lopašove a Jozef Fojtlín, pedantný kronikár motokrosu v Lopašove. 29. septembra 1985 otváral slávnostne trať pretekár Pavol Gergel, ktorý vyrastal v Lopašove a dobre poznal tento terén.     Na obrázku vyššie krst trate Lopašov - Háje v roku 1985

Organizačné preteky zobrala pod svoje ochranné krídla ZO Zväzarmu pri JRD Radošovce. V úvodných ročníkoch sa v Lopašove konali Majstrovstvá Západoslovenského kraja a od roku 1989, kedy sa konal V.ročník terénnych pretekov motocyklov v Lopašove, sa tu organizujú aj Majstrovstvá Slovenska.
Vysoká úroveň každého ročníka pretekov, zastúpenie všetkých kubatúr, bola najmä vďaka zanieteným organizátorom a milovníkom tohto športu takmer bežná. Od 2. ročnika sa usporadúvali zároveň aj preteky o Pohár predsedu JRD Radošovce. Okrem toho sa trať využivali aj na preteky Enduro. Okruh viedol z Bukovca cez Sobotište a Častkov do Lopašova. Usporadúvali sa tu aj preteky v sajd - krose. Medzi najúspešnejších pretekárov na lopašovskej trati určite patril Anton Volek pretekár a rodák z Radošoviec. trati patril Anton Volek, domáci pretekár a rodák z Radošoviec, ktorý začal jazdiť ako 11- ročný v roku 1978 a pretekársky od roku 1983 s udelením výnimky pre mladého, ešte len 16- ročného jazdca.Na svojej Yamahe získal veľa vencov, ale prvý krát vyhral Majstrovstvá Slovenska v roku 1988 a na domacej trati v Lopašove vyhral MS 11.8. 1991 na VII. ročníku týchto pretekov. V roku 1986 získal 2. výkonostnú triedu, na základe čoho pretekal cez vojenčinu v motokrosovom oddieli VTJ Martin.

Motokrosová trať v Lopašove bola športovými odborníkmi vysoko hodnotená, najmä čo sa týka jej 80%- nej prehľadnosti z hľadiska divákov. Aj somotní pretekári hovorili o atraktivnosti tejto traťe a tiež o vysokej organizačnej úrovni pretekov, na čom má zásluhu vždy nevyhnutná pomoc sponzorov. V súčastnosti už táto motokrosová trať neexistuje.