Migrácia obyvateľov obce Lopašov za prácou do U.S.A

V období Rakúska - Uhorska ( 1867 - 1918 ) a Prvej československej republiky ( 1918 - 1938 ) odišlo za prácou do USA niekoľko obyvateľov obce Lopašov. Slovenskí vysťahovalci sa v USA usadzovali najmä v štátoch ležiacich na atlantickom pobreží, t. j. Pensylvánia, New York, Ohio, Severná Karolína, Južná Karolína, New Jersey, Maryland, Delaware a Virgínia. Medzi týmito štátmi dominuje Pensylvánia, ktorú si za svoju druhú domovinu zvolila najpočetnejšia časť slovenských vysťahovalcov. Niektorí z nich sa po niekoľkých rokoch vrátili naspäť do svojej vlasti.

Poznámka:

Ellis Island - maličký ostrov v New Yorku, ktorý bol čiastočne vybudovaný umelo a v americkej histórii zohral významnú úlohu. V období medzi rokmi 1892 - 1954 cez tento ostrov prešli tri štvrtiny všetkých prisťahovalcov do USA.

 1. Karol Mášik, Carolus Masik

Carolus Másik

* 9. novembra 1893 Lopašov č. 18

otec: Josephus Masik ( Jozef Mášik )

matka: Catharina Hojszik ( Katarína Hojsíková )

Bydlisko: Lopašov, vek: 19 rokov, stav: slobodný

Prístav odchodu do USA: Bremen ( Nemecko )

Meno lode: Main

Prístav príchodu v USA: New York ( Ellis Island )

Dátum príchodu do USA: 5. decembra 1912

Poznámka:

Súrodenci: Adamus * 22.12.1876, Albertus * 14.12.1878,
Kristianus * 09.12.1893 - † 11.03.1895 - Másik.

 1. Mária Mášiková , Maria Masik

Maria Másik

* 27. februára 1904 Lopašov č. 17

otec: Adamus Masik ( Adam Mášik )

matka: Catharina Blanarik ( Katarína Blanáriková )

Bydlisko: Lopašov, vek: 17 rokov, stav: slobodná

Prístav odchodu do USA: Southampton ( Anglicko )

Meno lode: Aquitania

Prístav príchodu v USA: New York ( Ellis Island )

Dátum príchodu do USA: 30. septembra 1921

Poznámka:

Súrodenci: Agnes * 1905, Vendelinus * 1907, Brigitta * 1910, Carolina * 1912 - Másik.

 1. Jucza Mášiková , Juoceucz Masik

Prístav odchodu do USA: Bremen ( Nemecko )

Bydlisko: Lopašov,vek: 18 rokov, stav: slobodná

Meno lode: Kaiser Wilhelm II

Prístav príchodu v USA: New York ( Ellis Island )

Dátum príchodu do USA: 13. júna 1906

 1. Alžbeta Mášiková rod. Horváthová , Erzsebet Masik

Elisabetha Horváth

* 15. októbra 1870 Lopašov č. 49

otec: Joannes Horvath - nobilis ( Ján Horváth - šľachtic )

matka: Theresia Bederka ( Terézia Bederková )

( sobáš 24.01.1865 v Radošovciach )

Prístav odchodu do USA: Bremen ( Nemecko )

Bydlisko: Lopašov,vek: 33 rokov, stav: vydatá

Meno lode: Kaiser Wilhelm II

Prístav príchodu do USA: New York ( Ellis Island )

Dátum príchodu do USA: 1. novembra 1904

Poznámka:

Súrodenci: Maria * 1865, Agnes * 1868, Leopoldus * 1872, Maria * 1876, Silvester * 1882,

Amalia * 1885 - Horváth.

Manžel: Albert Mášik ( * 14.11.1878 Lopašov č. 17 - † 29.12.1966 Lopašov ), sobáš 11.05.1903 v

Radošovciach.

Deti: Antonius Masik * 1904, Felix Másik * 08.01.1910 ( manželka: Sabina Bederková, sobáš

29.04.1934 v Radošovciach ).

Vnuci: Janka Bederková * 11.05.1935 - † 05.11.2000, Klement Mášik * 21.11.1938, Zita Čechová

* 12.07.1940.

 1. Albert Mášik , Albert Masik

Albertus Másik

* 14. novembra 1878 Lopašov č. 17

† 29. decembra 1966 Lopašov

otec: Josephus Masik ( Jozef Mášik )

matka: Catharina Hojszik ( Katarína Hojsíková )

Prvá cesta do USA :

Prístav odchodu do USA: Bremen ( Nemecko )

Bydlisko: Lopašov,vek: 25 rokov, stav: ženatý

Meno lode: Kaiser Wilhelm der Grosse

Prístav príchodu do USA: New York ( Ellis Island )

Dátum príchodu do USA: 18. novembra 1903

Druhá cesta do USA :

Prístav odchodu do USA: Bremen ( Nemecko ), vek: 33 rokov, stav: ženatý

Meno lode: Fridrich der Grosse

Prístav príchodu do USA: New York ( Ellis Island )

Dátum príchodu do USA: 24. novembra 1911

Poznámka:

Súrodenci: Adamus * 22.12.1876, Carolus * 09.12.1893, Kristianus * 09.12.1893 - † 11.03.1895 - Másik.

Manželka: Alžbeta Horváthová * 15.10.1870 Lopašov č. 49, sobáš 11.05.1903 v Radošovciach.

Deti: Antonius Masik * 1904, Felix Másik * 08.01.1910 ( manželka: Sabina Bederková, sobáš

29.04.1934 v Radošovciach ).

Vnuci: Janka Bederková * 11.05.1935 - † 05.11.2000, Klement Mášik * 21.11.1938, Zita Čechová

* 12.07.1940.

 1. Anastázia Mášiková , Anastasia Masik

Anastasia Másik

* 24. decembra 1880 Lopašov č. 18

otec: Josephus Másik ( Jozef Mášik )

matka: Catharina Sztarych ( Katarína Starychová )

Prístav odchodu do USA: Bremen ( Nemecko )

Bydlisko: Lopašov, vek: 23 rokov, stav: slobodná

Meno lode: Kaiser Wilhelm II

Prístav príchodu do USA: New York ( Ellis Island )

Dátum príchodu do USA: 3. októbra 1905

Poznámka:

Súrodenci: Hedviga * 1882, Inocentius * 1887, Albina * 1893,
Gabriel * 1895 - Másik.

 1. Juliána Juríčková , Julia Juricek

Julianna Juricsek

* 12. februára 1890 Lopašov č. 37

otec: Martinus Juricsek ( Martin Juríček )

matka: Maria Babal ( Mária Babalová, Rohov č.9 )

( sobáš 29. mája 1884 v Radošovciach )

Bydlisko: Lopašov,vek: 17 rokov, stav: slobodná

Prístav odchodu do USA: Amsterdam ( Holandsko )

Meno lode: Rhein

Prístav príchodu do USA: New York ( Ellis Island )

Dátum príchodu do USA: 16. júna 1907

Poznámka:

Súrodenci: Amalia * 1885, Thomas * 1885, Romanus * 1887,

Paulina * 1893, Ladislavius * 1893 - Juricsek.

Pôvodný rodinný dom Juríčkových ( prímenie Babalka )
Lopašov č. 37 sa nachádzal medzi rodinným domom
Lopašov č. 60 ( Gracian Bederka ) a rodinným domom
Lopašov č. 59 ( Margita Bederková rod. Malatinská ).

 1. Blažej Hurban , Blazej Hurban

Blasius Hurban

* 2. februára 1886 Lopašov č. 40

otec: Josephus Hurban ( Jozef Hurban )

matka: Catharina Ivanek ( Katarína Ivánková )

Bydlisko: Lopašov,vek: 24 rokov, stav: slobodný

Prístav odchodu do USA: Bremen ( Nemecko )

Meno lode: Prinz Friedrich Wilhelm

Prístav príchodu do USA: New York ( Ellis Island )

Dátum príchodu do USA: 8. marca 1910

Poznámka:

Manželka: Rosalia Sramek ( Rozália Hurbanová rod. Šrámková ), dátum sobáša 18.11.1912,

Deti: Mária, Bernardína, Albína a Martina - Hurbanová.

Vnuci: Felicita Müllerová * 1941, Blažena Surová * 1948, Stanislav Praskač * 1948 - † 2013,

Mária Mikúšová * 1951, Stanislav Vávra * 1937, Štefan Vávra.

 1. Johanna Hurbanová , Johanna Hurban

Johanna Hurban

* 7. mája 1896 Lopašov č. 10

otec: Johannes Hurban ( Ján Hurban )

matka: Julianna Bederka ( Juliána Bederková )

( sobáš 26.09.1892 v Radošovciach )

Bydlisko: Lopašov,vek: 18 rokov, stav: slobodná

Prístav odchodu do USA: Bremen ( Nemecko )

Meno lode: Roon

Prístav príchodu do USA: New York ( Ellis Island )

Dátum príchodu do USA: 29. marca 1912

Poznámka:

Súrodenci: Franciscus * 1893, Maria * 1895, Agnes *1899, Vendelinus * 1902, Thomas * 1907 -

Hurban.

 1. Mária Hurbanová , Maria Hurban

Maria Hurban

* 31. júla 1888 Lopašov č. 40

otec: Josephus Hurban ( Jozef Hurban )

matka: Catharina Ivanek ( Katarína Ivánková )

Bydlisko: Lopašov, vek: 16 rokov, stav: slobodná

Prístav odchodu do USA: Bremen ( Nemecko )

Meno lode: Bremen

Prístav príchodu do USA: New York ( Ellis Island )

Dátum príchodu do USA: 9. novembra 1904

Poznámka:

Prvá manželka Augustina Zimku ( * 26.08.1888 Lopašov č. 26,

otec: Josephus Zimka, matka: Maria Malatinszky ), prvý sobáš

18.11.1912 v Radošovciach. Druhá manželka Agustina Zimku

- Francisca Hurban, druhý sobáš 19.03.1920 v Radošovciach.

Súrodenci: Blažej Hurban * 1886

 1. Florián Vávra , Floris Vavra

Florianus Vávra

* 2. mája 1878 Chropov č. 112

† 18. februára 1943 Lopašov č. 42 ( v súčasnosti rodinný dom Lopašov č. 7 )

otec: Paulus Vávra ( Pavol Vávra )

( * 23.06.1839 Chropov č. 112 - † 09.06. 1908 Chropov č. 112 )

matka: Anna Hluchy ( Anna Hluchá )

( * 29.03.1847 Chropov č. 27 - † 11.03.1917 Chropov č. 112 )

Prvá cesta do USA :

Ako 18 ročný, slobodný odišiel za prácou do USA. V USA pracoval od roku 1896 do

roku 1902 t. j. 6 rokov. Miesto pobytu v USA: Pittsburgh, Pensylvánia, USA.

Druhá cesta do USA :

Bydlisko: Lopašov, vek: 27 rokov, stav: ženatý

Prístav odchodu do USA: Bremen ( Nemecko )

Meno lode: Grosser Kurfürst

Prístav príchodu do USA: New York ( Ellis Island )

Dátum príchodu do USA: 5. apríla 1905

Poznámka:

Súrodenci: Martinus * 1868, Maria * 1870, Anna * 1872, Josephus * 1868,

Ambrosius * 1876, Mathias * 1868, Vendelinus * 1886 -

Vávra. Manželka Zuzana Vávrová

rod. Bederková ( prímenie Juračková ) * 06.08.1885 Lopašov č. 41 -

† 10.10.1957 Lopašov č. 42 , sobáš 20.11.1904 v Radošovciach .

Deti: Šimon * 1905, Hermína * 1907, Filoména * 1908,

Alexander * 1911, Anton * 1912, Tomáš * 1913, Mária * 1920,

Marcela * 1923 - Vávra.

Vnuci: Štefan Šebesta * 1938, Anton Samek * 1941,

Vladimír * 1948, Ľudmila * 1950 - Vávra,

Blažej * 1951, Mária * 1956 - Vávra, Emil * 1952, Mária * 1953, Oľga * 1954, Vladimír * 1959,

Anton * 1963 - Bederka.

12) Ján Bederka - Študent , János Bederka

Johannes Bederka - Student

* 27. novembra 1852 Lopašov č. 38

† Pensylvánia USA

otec: Johannes Bederka Dudjik ( Ján Bederka Dudík )

( * 18.08.1815 Lopašov - † 12.03.1900 Lopašov č.11 )

matka: Susanna Sandora ( Zuzana Šandorová )

( * 27.08.1820 Lopašov - † 10.09.1866 Lopašov č.35 )

Bydlisko: Lopašov, vek: 40 rokov, stav: ženatý

Prístav odchodu do USA: Bremen ( Nemecko )

Meno lode: Darmstadt

Prístav príchodu do USA: New York ( Ellis Island )

Dátum príchodu do USA: 5. decembra 1893

Posledné miesto bydliska v USA: Coaldale, Schujlkill, Pennsylvania, USA.

Poznámka:

Manželka: Rozália Bederková rod. Bederková ( *02.02.1858 Lopašov č.6 -† 15.12.1924 Lopašov č.38 )

sobáš 23.10.1876 v Radošovciach.

Deti: Agnes * 1878, Johannes * 1880, Ignatius * 1883, Francisca * 1885, Maria Magdalena * 1887,

Petronella * 1889, Antonius * 1893 - Bederka - Študent.

Vnuci: Gracian * 1920 - † 1981 , Jozef * 1924 - † 1988, Alexander * 1927 - † 1995 - Bederka,

Johana Ivácková rod. Bederková * 1930, Viktória Praskačová rod. Bederková * 1935.

Pravnuci: Emil Bederka * 1952, Mária Bederková * 1953,

Olga Hroncek * 1954, Vladimír Bederka * 1959, Anton Bederka * 1963,

Martina Šrámková * 1949, Ján Bederka * 1951,

Paulína Bederková * 1953, Emil Bederka * 1954, Mária Figurová * 1959,

Rastislav Bederka * 1965, Jozef Bederka * 1959,

Stanislava Hlavičková * 1960, Oľga Kalamenová * 1950, Blažena *

Jamrišková * 1951, Jozef Ivácek * 1954, Stanislav Ivácek * 1965,

Štefánia Malatinská * 1953, Blanka Peričková * 1961.

13. Františka Horváthová rod. Bederková - Študent ,
Franciska Bederka

Francisca Bederka - Student

* 6. marca 1885 Lopašov č. 38

† 21. januára 1962 Chropov č. 1

otec: Johannes Bederka - Student ( Ján Bederka - Študent )

( * 27.11.1852 Lopašov č. 38 - † Pennsylvania USA )

matka: Rosalia Bederka ( Rozália Bederková )

( * 02.02.1858 Lopašov č. 6 - † 15.12.1924 Lopašov č. 38 )

Bydlisko: Lopašov, vek: 16 rokov, stav: slobodná

Prístav odchodu do USA: Bremen ( Nemecko )

Meno lode: Kaiserin Maria Theresia

Prístav príchodu do USA: New York ( Ellis Island )

Dátum príchodu do USA: 8. augusta 1901

Poznámka:

Súrodenci: Agnes * 1878, Johannes * 1880, Ignatius * 1883, Maria Magdalena * 1887, Petronella

* 1889, Antonius * 1893 - Bederka - Študent.

Manžel: Ernestus Horváth z Chropova

Deti: Štefan Horváth * 22.12.1907 Lopašov č. 38.

14. Anton Bederka

Antonius Bederka

* 5. júna 1894 Lopašov č. 22

† 1. januára 1992 Texas USA

otec: Josephus Bederka ( Jozef Bederka )

* 27. februára 1865 Lopašov č. 47

matka: Elisabetha Mrazek in Chropov ( Alžbeta Mrázková z Chropova )

* 1871 Chropov č. 105

( sobáš 23.01.1893 v Radošovciach )

Bydlisko: Lopašov, vek: 17 rokov, stav: slobodný

Prístav odchodu do USA: Bremen ( Nemecko )

Meno lode: Fridrich der Grosse

Prístav príchodu do USA: New York ( Ellis Island )

Dátum príchodu do USA: 24. novembra 1911

Súrodenci: Anna * 1893 - † 1893, Augustinus * 1898 ( manželka Gisela Malatinzsky ), Anna

* 1900 ( manžel Martinus Praskač z Častkova ), Michael * 1902 ( manželka Antónia Peričková ),

* Mária * 1902 ( USA ), Jacobus * 1904, Martina * 1905 ( manžel Joannes Malatinszky ), Juliana *

1909 ( manžel Ernestus Bederka z Lopašova ) - Bederka.

Manželka: Mary Zavada ( * 24.02.1897 - † 05.1983 Texas USA )

Deti: Alfred Alan Bederka, Sr. ( * 05.01.1922 USA - † 12.12.1985 Texas USA ), Joseph John

Bederka ( * 22.12.1923 USA - † 20.09.1984 Texas USA )

15. Mária Bederková , Mary Bederka

Maria Bederka

* 6. septembra 1902 Lopašov č. 16

otec: Josephus Bederka ( Jozef Bederka )

* 27. februára 1865 Lopašov č. 47

matka: Elisabetha Mrazek in Chropov ( Alžbeta Mrázková z Chropova )

* 1871 Chropov č. 105

( sobáš 23.01.1893 v Radošovciach )

Bydlisko: New York USA

Poznámka:

Pochádzala z dvojičiek - brat Michael Bederka * 06.09.1902 Lopašov č. 16 .

Súrodenci: Anna * 1893 - † 1893, Anton * 1894 - † 1992 USA, Augustinus * 1898 ( manželka Gisela Malatinszky ), Anna * 1900 ( manžel Martin Praskač z Častkova ), Michael * 1902 ( manželka Antónia Peričková ), Jacobus * 1904, Martina * 1905 ( manžel Joannes Malatinszky ), Juliana * 1909 ( manžel Ernestus Bederka z Lopašova ) - Bederka.

16. Anna Praskačová rod. Bederková

Anna Bederka

* 22. júla 1900 Lopašov č. 16

otec: Josephus Bederka ( Jozef Bederka )

* 27. februára 1865 Lopašov č. 47

matka: Elisabetha Mrazek in Chropov ( Alžbeta Mrázková z Chropova )

* 1871 Chropov č. 105

( sobáš 23.01.1893 v Radošovciach )

Pracovala v USA ( New York ) 6 rokov ( 1928 - 1934 ) u svojej sestry Mary

Bederka( Mária Bederková * 6. septembra 1902 Lopašov č. 16 ).

Súrodenci: Anna * 1893 - † 1893, Anton * 1894 - † 1992 USA, Augustinus * 1898 ( manželka Gisela Malatinszky ),

Michael * 1902 ( manželka Antónia Peričková ), Jacobus * 1904, Martina * 1905 ( manžel Joannes Malatinszky ),

Juliana * 1909 ( manžel Ernestus Bederka z Lopašova ) - Bederka.

Manžel: Martin Praskač * 26.05.1902 Častkov č.38 ( otec: Paulus Praskacs, matka: Maria Kunka ) -

† 16.12.1967 Lopašov č. 9, sobáš 01.09.1925 v Radošovciach.

Deti: Anton * 1926 Častkov - † 1987 Lopašov, Ján * 1927 Častkov - † 2006 Lopašov, Ľudovít * 1935 Lopašov - Praskač.

Vnuci: Stanislav Praskač * 1948 - † 2013, Mária Mikúšová * 1951, Štefánia Malatinská * 1953, Blanka Peričková * 1961, Radoslav Praskač * 1962, Stella Al Khufash * 1967, Boris Praskač * 1968, Vasil Praskač * 1968 .

17. Florián Bederka , Floris Bederka

Florianus Bederka

* 30. apríla 1886 Lopašov č. 16

† Philadelphia, Pennsylvania USA

otec: Josephus Bederka ( Jozef Bederka )

( * 01.04.1836 Lopašov č. 16 - † 26.12.1904 Lopašov č.16 )

matka: Maria Hurban ( Mária Hurbanová )

( * 15.03.1854 Lopašov - † 1.10.1894 Lopašov č.16 )

Bydlisko: Philadelphia, Pennsylvania USA.

Poznámka:

Súrodenci: Thomas * 1876, Gabriel * 1878, Vendelinus * 1880, Angela * 1882, Adalbertus * 1888,

Johanna * 1890 - Bederka.

18. Amália Bederková , Amalia Bederka

* 4. mája 1888 Lopašov č. 48

otec: Joannes Bederka ( Ján Bederka )

* 04.11.1861 Lopašov č. 27, sobáš 03.02.1885 v Radošovciach

matka: Maria Bederka - Gazsa ( Mária Bederková - Gaža )

* 22.02.1864 Lopašov č. 53

Bydlisko: Lopašov, vek: 16 rokov, stav: slobodná

Prístav odchodu do USA: Hamburg ( Nemecko )

Meno lode: Blucher

Prístav príchodu do USA: New York ( Ellis Island )

Dátum príchodu do USA: 10. januára 1905

Poznámka:

Súrodenci: Casimirus * 1886 - † 1964 ( manželka Mária Filušová, sobáš 20.01.1913 ), Matheus * 1891 - † 1956, Barbara * 1893 - † 1974 ( manžel Eduard Filuš ), Vendelinus * 1899, Stefania * 1902 - † 1968 - Bederka.

Manžel: Štefan Čech, sobáš 09.02.1914 v Radošovciach.

19. Anna Bederka, Anna Nyukovics ( Ňukovičová ) rod. Bederková

Anna Janúfková rod. Bederková

Anna Bederka

* 8. januára 1870 Lopašov č. 5

otec: Paulus Bederka ( Pavol Bederka )

matka: Eva Kralovics ( Eva Královičová )

( sobáš 26.06.1866 v Radošovciach )

Bydlisko: Lopašov, vek: 16 rokov, stav: slobodná

Prístav odchodu do USA: Bremen ( Nemecko )

Meno lode: Bremen

Prístav príchodu do USA: New York ( Ellis Island )

Dátum príchodu do USA: 5. novembra 1902

Poznámka:

Vdova po Michalovi Nyukovics ( Ňukovič ) z Rovenska - prvý sobáš 23.09.1901 v Radošovciach.

Druhý manžel Alexius Janúfka, sobáš 01.06.1908 v Radošovciach.

Súrodenci: Elisabetha * 1867, Theresia * 1872 - Bederka.

Deti z prvého manželstva s Michaelom Nyukovicsom: Paulina * 1902,

Anna * 1904, Maria * 1904 - Ňukovič.

Deti z druhého manželstva s Alexiusom Janúfkom: Appolonia * 1899,

Thomas * 1912 - Janúfka.

Vnuci: Stanislav Janúfka, Ján Janúfka.

20. Mária Bederková, Maria Bederka

Maria Bederka

* 22. januára 1896 Lopašov č. 27

otec: Antonius Bederka ( Anton Bederka )

matka: Elisabetha Starych ( Alžbeta Starychová )

Bydlisko: Lopašov, vek: 7 rokov, stav: -

Prístav odchodu do USA: Bremen ( Nemecko )

Meno lode: Königin Luise

Prístav príchodu do USA: New York ( Ellis Island )

Dátum príchodu do USA: 27. februára 1903

21. Štefan Bederka, Stefan Bederka

Stephanus Bederka

* 15. apríla 1876 Lopašov č. 55

otec: Michael Bederka ( Michal Bederka )

matka: Maria Vrablicz ( Mária Vrablicová )

Bydlisko: Lopašov, vek: 26 rokov, stav: slobodný

Prístav odchodu do USA: Bremen ( Nemecko )

Meno lode: Koln

Prístav príchodu do USA: New York ( Ellis Island )

Dátum príchodu do USA: 1. marca 1902

Poznámka:

Súrodenci: Stephanus * 1867, Joannes * 1868, Mathias * 1872,

Stanislavius* 1878 - Bederka.

22. Terézia Bederková rod. Hurbanová, Theresia Bederka

Theresia Hurban

* 13. októbra 1890 Lopašov č. 55

otec: Stephanus Hurban ( Štefan Hurban )

matka: Anna Kralovics ( Anna Královičová )

Bydlisko: Lopašov, vek: 23 rokov, stav: vydatá

Prístav odchodu do USA: Bremen ( Nemecko )

Meno lode: George Washington

Prístav príchodu do USA: New York ( Ellis Island )

Dátum príchodu do USA: 3. augusta 1914

Poznámka:

Súrodenci: Elisabetha * 1886, Michael * 1887, Andreas * 1888, Thomas * 1895 - Hurban..

Manžel: Ignatius Bederka ( sobáš 20.11.1906 v Radošovciach, otec: Thomas Bederka, matka:

Maria Stepanovszky ).

Deti: Ernestus * 1909, Josephina * 1911, Felix * , Kamil * - Bederka.

Vnuci: Oľga Starychová * 1936, Jozefína Šikulová * 1939, Salézia Madáková * , Jozef * 1952,

Ján * 1957 - Bederka.

23. Anton Bederka, Antonius Bederka

Prvá cesta do USA :

Bydlisko: Lopašov, vek: 41 rokov, stav: ženatý

Prístav odchodu do USA: Bremen ( Nemecko )

Meno lode: Königen Luise

Prístav príchodu do USA: New York ( Ellis Island )

Dátum príchodu do USA: 27. februára 1903

Druhá cesta do USA :

Bydlisko: Lopašov, vek: 57 rokov, stav: ženatý

Prístav odchodu do USA: Le Havre ( Francúzsko )

Meno lode: La Savoie

Prístav príchodu do USA: New York ( Ellis Island )

Dátum príchodu do USA: 22. februára 1920

24. Stefan Bederka, Štefan Bederka

Stephanus Bederka

Bydlisko: Lopašov, vek: 15 rokov, stav: slobodný

Prístav odchodu do USA: Le Havre ( Francúzsko )

Meno lode: La Savoie

Prístav príchodu do USA: New York ( Ellis Island )

Dátum príchodu do USA: 22. februára 1920

25. Rupert Bederka

Bydlisko: Lopašov, vek: 8 rokov, stav: -

Prístav odchodu do USA: Bremen ( Nemecko )

Meno lode: Lahn

Prístav príchodu do USA: New York ( Ellis Island )

Dátum príchodu do USA: 26. októbra 1899

26. Zuzana Bederková, Zuzana Bederka

Susanna Bederka

Bydlisko: Lopašov, vek: 11 rokov, stav: -

Prístav odchodu do USA: Bremen ( Nemecko )

Meno lode: Barbarossa

Prístav príchodu do USA: New York ( Ellis Island )

Dátum príchodu do USA: 27. apríla 1904

27. Katarína Malatinská, Kata Malatinsky

Catharina Malatinszky

Bydlisko: Lopašov, vek: 25 rokov, stav: slobodná

Prístav odchodu do USA: Bremen ( Nemecko )

Meno lode: Fridrich der Grosse

Prístav príchodu do USA: New York ( Ellis Island )

Dátum príchodu do USA: 22. mája 1906

28. Mária Malatinská, Maria Malatinsky

Maria Malatinszky

* 8. augusta 1889 Lopašov č. 23

otec: Michael Malatinszky ( Michal Malatinský )

matka: Rosalia Koritar ( Rozália Koritárová )

Bydlisko: Lopašov, vek: 15 rokov, stav: slobodná

Prístav odchodu do USA: Bremen ( Nemecko )

Meno lode: Kaiser Wilhelm der Grosse

Prístav príchodu do USA: New York ( Ellis Island )

Dátum príchodu do USA: 20. apríla 1904

Poznámka:

Súrodenci: Alexius * 1884, Antonius * 1885, Joannes * 1888, Johanna * 1891 - † 17.06.1970 Chropov

( manžel Paulus Špaček z Chropova, sobáš 15.05.1911v Radošovciach ), Gabriel * 23.03.1896, Dominicus * 03.08.1898 Lopašov č. 23 - † 21.02.1969 Lopašov ( manželka Mária Nejeschlebová ) -

Malatinszky.

29. Gregor Polák, Gregor Polak ( Rehor )

Gregorius Polák

* 12. februára 1884 Lopašov č. 44

otec: Paulus Polák in Vlcskovany ( Pavol Polák z Vlčkovan )

matka: Anna Koritar ( Anna Koritárová )

Bydlisko: Lopašov, vek: 39 rokov, stav: ženatý

Prístav odchodu do USA: Cherbourg ( Francúzsko )

Meno lode: Berengaria

Prístav príchodu do USA: New York ( Ellis Island )

Dátum príchodu do USA: 12. októbra 1923

Poznámka:

Súrodenci: Maria * 08.12.1888, Justina * 28.04.1891 - † 14.11.1962,

Thomas * 04.12.1894 - Polák

30. Mária Poláková, Maria Polak

Mária Tokošová rod. Poláková

Maria Polák

* 8. decembra 1888 Lopašov č. 44

otec: Paulus Polák in Vlcskovany ( Pavol Polák z Vlčkovan )

matka: Anna Koritar ( Anna Koritárová )

Bydlisko: Lopašov, vek: 15 rokov, stav: slobodná

Prístav odchodu do USA: Bremen ( Nemecko )

Meno lode: Kaiser Wilhelm der Grosse

Prístav príchodu do USA: New York ( Ellis Island )

Dátum príchodu do USA: 20. apríla 1904

Poznámka:

Súrodenci: Gregorius * 12.02.1884, Justina * 28.04.1891 - † 14.11.1962,

Thomas * 04.12.1894 - Polák.

31. Anna Morávková, Anna Moravek

Anna Morávek

* 23. marca 1881 Lopašov č. 8

† 14. júna 1959 Radošovce

otec: Joannes Moravek ( Ján Morávek )

matka: Rosalia Bederka ( Rozália Bederková )

( sobáš 06.11.1871 v Radošovciach )

Bydlisko: Lopašov, vek: 23 rokov, stav: slobodná

Prístav odchodu do USA: Rotterdam ( Holandsko )

Meno lode: Rotterdam

Prístav príchodu do USA: New York ( Ellis Island )

Dátum príchodu do USA: 9. novembra 1904

Poznámka:

Súrodenci: Joannes * 1872, Margaritha * 1874, Michael * 1875, Joannes * 1872, Amalia * 1883,

Ludovica * 1885, Marthinus * 1887, Ludmila * 1902, Vendelinus * 18.02.1903 Lopašov č. 3 -

( prvý sobáš 16.05.1927 - prvá manželka Johanna Kudláčová, druhý sobáš 28.01.1936 - druhá

manželka Serafína Bederková ) - Morávek. Manžel: Vendelinus Chocholacsek ( Vendelín Chocholáček ) z Radošoviec č. 17, sobáš 10.11.1909 v Radošovciach. Deti: Joannes * 1910, Vendelinus * 1911, Gisella * 1912 - Chocholacsek..

32. Amália Morávková, Amalia Moravek

Amalia Moravek

* 1. júla 1883 Lopašov č. 8

otec: Joannes Moravek ( Ján Morávek * 1846 Lopašov č.26 )

matka: Rosalia Bederka ( Rozália Bederková * 22.12.1847 Lopašov č.23 )

( sobáš 06.11.1871 v Radošovciach )

Bydlisko: Lopašov, vek: 27 rokov, stav: vydatá

Prístav odchodu do USA: Rotterdam ( Holandsko )

Meno lode: Noordam

Prístav príchodu do USA: New York ( Ellis Island )

Dátum príchodu do USA: 4. marca 1910

Poznámka:

Súrodenci: Joannes * 1872, Margaritha * 1874, Michael * 1875, Joannes * 1872, Anna * 1881,

Ludovica * 1885, Marthinus * 1887, Ludmila * 1902, Vendelinus * 18.02.1903 Lopašov č. 3 -

( prvý sobáš 16.05.1927 - prvá manželka Johanna Kudláčová, druhý sobáš 28.01.1936 - druhá

manželka Serafína Bederková ) - Morávek.

Manžel: Franciscus Martinkovics ( František Martinkovič z Rohova ),

sobáš 28.04.1902 v Radošovciach.

Deti: Angela Martinkovics * 1905.

33. Bonifác Mikula, Bonifacz Mikula

Bonifatius Mikula

* 4. júna 1889 Lopašov č.1

otec: Josephus Mikula ( Jozef Mikula * 1861 Lopašov č.2 )

matka: Maria Bederka ( Mária Bederková * 1865 Lopašov č.27 )

( sobáš 03.02.1885 v Radošovciach )

Bydlisko: Lopašov, vek: 23 rokov, stav: slobodný

Prístav odchodu do USA: Bremen ( Nemecko )

Meno lode: Neckar

Prístav príchodu do USA: New York ( Ellis Island )

Dátum príchodu do USA: 15. februára 1913

Poznámka:

Súrodenci: Rudolphus * 1886, Michael * 1887, Salesia Francisca * 28.01.1892 - 25.03.1925 Rovensko

( prvé manželstvo - manžel Cypriánus Mikula, sobáš 20.05.1913, druhé manželstvo - manžel Josephus

Kalamen z Rovenska ), Julianna *19.05.1894, Vincentius * 03.04.1897 ( sobáš 25.10.1921 Koválov -

manželka Gabriela Labaš ), Augustinus * 24.08.1899 ( sobáš 29.04.1921 - manželka Anna Bederka -

Juračková ), Josephus * 02.09.1901 ( sobáš 06.02.1928 - manželka Aurélia Gajdúšek zo Smrdák ) ,

Stephanus * 15.08.1903, Agnes * 03.01.1906 ( sobáš 28.09.1925 - manžel Josephus Kalamen zo

Sobotišťa ), Antonius * 11.07.1908 ( sobáš 30.10.1932 - manželka Ernestina Malatinská ), Michael

* 29..09.1910 ( od 29.06.1943 u rehole Saleziánov v Skalici ) - Mikula.

34. Salézia Františka Mikulová, Franziska Mikula

Salézia Františka Mikulová rod. Mikulová

Salézia Františka Kalamenová rod. Mikulová

Salesia Francisca Mikula

* 28. januára 1892 Lopašov č.1

† 25. marca 1925 Rovensko

otec: Josephus Mikula ( Jozef Mikula * 1861 Lopašov č.2 )

matka: Maria Bederka ( Mária Bederková * 1865 Lopašov č.27 )

( sobáš 03.02.1885 v Radošovciach )

Bydlisko: Lopašov, vek: 16 rokov, stav: slobodná

Prístav odchodu do USA: Bremen ( Nemecko )

Meno lode: Main

Prístav príchodu do USA: New York ( Ellis Island )

Dátum príchodu do USA: 21. decembra 1907

Poznámka:

Súrodenci: Rudolphus * 1886, Michael * 1887, Julianna *19.05.1894, Vincentius * 03.04.1897

( sobáš 25.10.1921 Koválov - manželka Gabriela Labaš ), Augustinus * 24.08.1899 ( sobáš 29.04.

1921 - manželka Anna Bederka - Juračková ), Josephus * 02.09.1901 ( sobáš 06.02.1928 - manželka

Aurélia Gajdúšek zo Smrdák ) , Stephanus * 15.08.1903, Agnes * 03.01.1906 ( sobáš 28.09.1925 -

manžel Josephus Kalamen zo Sobotišťa ), Antonius * 11.07.1908 ( sobáš 30.10.1932 - manželka

Ernestina Malatinská ), Michael * 29.09.1910 ( od 29.06.1943 u rehole Saleziánov v Skalici ) - Mikula.

Prvé manželstvo: manžel Cyprián Mikula * 24.09.1890 - † 10.06.1915 ( sobáš 20.05.1913 v Radošo-

vciach ).

Deti: Jozefína Bederková rod. Mikulová * 22.03.1914 - † 29.04.2010 ( manžel Klaudius Bederka *

28.08.1912 - † 21.09.1971 )

Vnuci: Cyprián * 1935, Štefan * 1937 - Bederka, Valéria Královičová rod. Bederková * 1944.

Druhé manželstvo: manžel Jozef Kalamen z Rovenska.

Deti: Jozef Kalamen * 19.03.1921 Rovensko - † 30.04.1947 Rovensko .

35. Juraj Mikula, György Mikula

Bydlisko: Lopašov, vek: 35 rokov, stav: ženatý

Prístav odchodu do USA: Bremen ( Nemecko )

Meno lode: Friedrich der Grosse

Prístav príchodu do USA: New York ( Ellis Island )

Dátum príchodu do USA: 20. decembra 1906

36. Mária Holá, Marie Holy

Bydlisko: Lopašov, vek: 28 rokov, stav: neuvedený

Prístav odchodu do USA: Amsterdam ( Holandsko )

Meno lode: Dubbeldam

Prístav príchodu do USA: New York ( Ellis Island )

Dátum príchodu do USA: 22. júla 1892

Ďalej do zahraničia odišli:

37. Bernardína Vávrová rod. Hurbanová, Bernardina Vavra

Bernardína Hurban

* 7. mája 1914 Lopašov č.40

otec: Blasius Hurban ( Blažej Hurban )

* 2. februára 1886 Lopašov č. 40

matka: Rosalia Sramek ( Rozália Šrámková )

( sobáš 18.11.1912 )

Bydlisko: Alberta, Canada.

Poznámka:

Súrodenci: Mária, Albína Peričková rod. Hurbanová, Martína Praskačová rod. Hurbanová.

Manžel: Ľudevít Vávra - Kopčany.

Deti: Stanislav Vávra * 28.10.1937 ( Stanley Vavra ), Štefan Vávra ( Stevn Vavra ).

38. Františka Murcínová rod. Bederková,
Francisca Murciny ( Testora )

Francisca Bederka

* 3. októbra 1904 Lopašov č. 35

otec: Andreas Bederka ( Andrej / Ondrej / Bederka )

matka: Justina Vávra ( Justína Vávrová z Chropova )

Bydlisko: Toronto, Ontario, Canada.

Poznámka:

Súrodenci: Celestín Bederka * 19.05.1901 - † 23.01.1973, Johanna Vávrová rod. Bederková

* 24.05.1906 - † 14.07.1969, Alžbeta Juračková rod. Bederková * 22.11.1907 - † 09.07.1986,

Paulína Peričková rod. Bederková * 17.05.1908 - † 05.08.1994, Magdaléna Matuská rod.

Bederková * 12.05.1909 - † 27..07.1993, Serafína Morávková rod. Bederková * 29.11.1910 -

† 24.02.1997, Štefánia Bederková rod. Bederková, Hedviga Bederková * 21.07.1915 - † 24.02

1990, Ján Bederka * 10.05.1917, Peter Bederka * 30.6.1922.

Emigrácia po komunistickom prevrate 25. februára 1948:

39. Tomáš Vávra, Thomas Vavra ( Juračka )

Thomas Vávra

* 16. decembra 1913 Radošovce ( bydlisko Lopašov č. 41 )

otec: Florianus Vavra ( Florián Vávra z Chropova )

( * 02.05.1878 Chropov č. 112 - † 18.02.1943 Lopašov č. 42 )

matka: Susanna Bederka ( Zuzana Bederková z Lopašova )

( * 06.08.1885 Lopašov č.41 - † 10.10.1957 Lopašov č.42 )

- apríl 1948 - emigrácia cez rieku Moravu do Rakúska ( Viedeň - americká

okupačná zóna )

Bydlisko: - do roku 1964: Canberra, Austrália.

- od roku 1965: Canelones, Uruguay.

Poznámka:

Súrodenci: Šimon Vávra * 22.10.1905 - † 03.11.1905, Hermína Šebestová rod. Vávrová

* 13.04.1907 - † 03.12.1990, Filoména Samková rod. Vávrová * 01.07.1908 - † 02.02.1946,

Alexander Vávra * 03.03.1911 - † 18.04.1994, Anton Vávra * 03.06.1912 - † 26.08.1983,

Mária Gajdošová rod. Vávrová * 01.10.1920 - † 15.07.1988, Marcela Bederková rod. Vávrová

* 05.04.1923 - † 20.05.1998.

Pramene:

 1. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Štátny archív v Bratislave, Križkova 7,

811 04 Bratislava 4

 1. Štátny okresný archív v Skalici, Kráľovská 16, 909 01 Skalica

 2. Matrika narodených Rímskokatolíckeho farského úradu Radošovce zväzok 1852 - 1877

( Inv. č. 1838 )

 1. Matrika narodených Rímskokatolíckeho farského úradu Radošovce zväzok 1878 - 1899

( Inv. č. 1839 )

 1. Matrika narodených Rímskokatolíckeho farského úradu Radošovce zväzok 1899 - 1910

( Inv. č. 1839/ pokračovanie )

 1. Matrika sobášených Rímskokatolíckeho farského úradu Radošovce zväzok 1852 - 1910

( Inv. č. 1841 )

 1. Ellis Island - americká databáza migrantov do USA

Spracoval: Vladimír BEDERKA