Informácie o spracovaní plastov

Od sáčku k sáčku

Dnes si už mnohí z nás zvykli, že na začiatku mesiaca dostanú od svojej zberovej spoločnosti plastové vrecia určené na triedenie. No uvažovali ste niekedy nad tým, akú cestu podstúpi to vrece, ktoré sa naplní odpadom vo vašej domácnosti?

Všetko začína práve u vás doma. Pri správnom triedení končí v žltom vreci plastový odpad, akým sú PET-fľaše, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov, ako i plastové sáčky a obaly. Zberová spoločnosť vezme zo žltých vriec vytriedené plasty, ktoré sa dotrieďujú na triediacej linke. Zo zmesi plastov putujúcej na páse sa vyberajú PET fľaše, fólie (medzi nimi i samotné žlté vrece) a ostatné druhy, keďže každý má špeciálne spracovanie.

Pracovníci z pásu vyhadzujú i nečistoty, ktoré do plastov nepatria.

Roztriedené druhy plastov sa po pretriedení lisujú do balíkov a odvážajú na spracovanie k recyklátorom.

Regranulát

Výsledkom recyklácie plastov býva tzv. regranulát, čo je vstupná surovina na výrobu nových plastov.

Plasty sa totiž väčšinou vyrábajú z malých guľôčok materiálu (granulátu), ktorý sa zohrieva a následne vytláča do foriem. Regranulát je vlastne rovnaká vstupná surovina na výrobu plastu, ktorá však nebola vytvorená z ropy, ale z vytriedeného odpadu

Regranulát sa dodatočne "vyperie", aby bol pripravený na ďalšiu úpravu takzvaným extrudovaním. To je výrobný proces, pri ktorom je za pomoci teploty a tlaku pôvodný materiál roztavený, vytlačený do výsledného tvaru a v chladiacej vani je ochladený, potom osušený, a narezaný na požadovanú dĺžku

Extrudovanie fólie

Pridaním farbiva do suroviny možno novú fóliu farebne upravovať a k vám sa znova dostáva vo forme žltého vreca -na odpad. Na výrobu 1 tony plastov sa spotrebuje až 2,5 tony ropy. Toto množstvo ropy je možné nahradiť 1,2 tonami zberových plastov. Pri takejto recyklácii dochádza k 97% úspore energií oproti výrobe z ropy. Ďalší dôvod, prečo sa oplatí odpad triediť a recyklovať. Preto vy len trieďte a o ostatné sa postaráme my.

Finálna úprava plastových vriec