Populácia obce

 
Viete, že najsilnejším ročníkom detí v Lopašove od roku 1920 do roku 2015 bol rok 1959 ?
 
1. Mária HELDOVÁ rod. Hurbanová
 
* 24. januára 1959 v Skalici
 
bytom Lopašov
 
2. Mária FIGUROVÁ rod. Bederková
 
*1. februára 1959 v Skalici
 
bytom Senica
 
3. Jozef BEDERKA
 
* 16. februára 1959 v Skalici
 
bytom Lopašov
 
4. Jozef JAKUBEC
 
* 10. marca 1959 v Skalici
 
bytom Lopašov
 
5. Ing. Vladimír BEDERKA
 
* 30. mája 1959 v Skalici
 
bytom Bratislava
 
6. Štefánia VRABLECOVÁ rod. Halašová
 
* 30. júna 1959 v Skalici
 
bytom Lopašov
 
7. Jozef PERIČKA
 
* 5. augusta 1959 v Skalici
 
bytom Častkov
 
8. Jaroslava HRADSKÁ rod. Bederková
 
* 22. septembra 1959 v Skalici
 
bytom Kunov
 
9. Marián HALAŠ
 
17. októbra 1959 v Skalici
 
bytom Senica
 
10. Ing. Ján GERGEL
 
* 17. októbra 1959 v Skalici
 
bytom Skalica
 
11. Mária KUČEROVÁ rod. Malatinská
 
* 10. decembra 1959 v Skalici
 
bytom Ivanka pri Dunaji
 
Pramene:
 
Matriky narodených (pokrstných)
 
Obecný úrad Radošovce - Matrika, 908 63 Radošovce
 
Mestský úrad Skalica - Matrika, Námestie Slobody 145/10, 909 01 Skalica

Viete, že najsilnejším ročníkom detí v Lopašove od roku 1920 do roku 2015 bol rok 1959 ?

 

1. Mária HELDOVÁ rod. Hurbanová

* 24. januára 1959 v Skalici, bytom Lopašov

 

2. Mária FIGUROVÁ rod. Bederková

*1. februára 1959 v Skalici ,bytom Senica

 

3. Jozef BEDERKA

* 16. februára 1959 v Skalici bytom Lopašov

 

4. Jozef JAKUBEC

* 10. marca 1959 v Skalici, bytom Lopašov

 

5. Ing. Vladimír BEDERKA

* 30. mája 1959 v Skalici, bytom Bratislava

 

6. Štefánia VRABLECOVÁ rod. Halašová

* 30. júna 1959 v Skalici, bytom Lopašov

 

7. Jozef PERIČKA

* 5. augusta 1959 v Skalici, bytom Častkov

 

8. Jaroslava HRADSKÁ rod. Bederková

* 22. septembra 1959 v Skalici, bytom Kunov

 

9. Marián HALAŠ

17. októbra 1959 v Skalici, bytom Senica

 

10. Ing. Ján GERGEL

* 17. októbra 1959 v Skalici, bytom Skalica

 

11. Mária KUČEROVÁ rod. Malatinská

* 10. decembra 1959 v Skalici, bytom Ivanka pri Dunaji

 

Pramene:

 

Matriky narodených (pokrstných)

 

Obecný úrad Radošovce - Matrika, 908 63 Radošovce

 

Mestský úrad Skalica - Matrika, Námestie Slobody 145/10, 909 01 Skalica