Stretnutie-jednotriedne materské školy 21:6.2011 a MDD 1.6.2011