Cholera v Lopašove v roku 1866

Cholera v Lopašove prepukla 13. augusta 1866. Je to nebezbečná hnačková infekčná choroba, ktorej pôvodcom je baktéria Vibrio cholerae. Človek sa infikuje pitnou vodou znečistenou výkalmi, alebo kontaminovanými potravinami, najčastejšie nedostatočne tepelne upravenými. V priebehu jedného mesiaca od 13. augusta 1866 - do 16. septembra 1866 v Lopašove na choleru zomrelo 28 ľudí, z toho 15 mužov, 10 žien a 3 deti. V Radošovciach zomrelo na choleru 80 ľudí, vo Vieske 9 ľudí, v Oreskom 11 ľudí, vo Vidovanoch 24 ľudí a vo Vlčkovanoch 26 ľudí. Zo začiatku chorí na choleru boli zaopatrovaní sviatosťami zomierajúcich. Neskôr bola chorým udelená generálna absolúcia ( hromadné rozhrešenie ). Zomrelí boli pochovávaní na cintoríne v Lopašove.

Obete cholery v Lopašove v roku 1866 :

† 13. augusta 1866 - Ján ZÁMEČNÍK, 64 ročný vdovec, Lopašov č. 30, pochovaný na cintoríne v Lopašove dňa 15.08.1866.

† 25. augusta 1866 - Michal STARYCH, 80 ročný, vdovec po Zuzane Vojtechovej, Lopašov č. 17, pochovaný na cintoríne v Lopašove dňa 27.08.1866.

† 26. augusta 1866 - Juraj HOLÝ, 82 ročný vdovec, Lopašov č. 27, pochovaný na cintoríne v Lopašove dňa 27.08.1866.

† 26. augusta 1866 - Ján BEDERKA, 65 ročný, manžel Alžbety Smetanovej, Lopašov č. 48, pochovaný na cintoríne v Lopašove dňa 28.08.1866.

† 28. augusta 1866 - Pavol HODINA, 70 ročný vdovec po Alžbete Šandorovej, Lopašov č. 22, pochovaný na cintoríne v Lopašove dňa 30.08.1866.

† 28. augusta 1866 - Martin STARÝ, 28 ročný, dva roky manžel Márie Starej, Lopašov č. 22, pochovaný na cintoríne v Lopašove dňa 30.08.1866.

† 28. augusta 1866 - Anna STARÁ rod. HODINOVÁ, 31 ročná, manželka Antona Starého, Lopašov č. 22, pochovaná na cintoríne v Lopašove dňa 30.08.1866.

† 28. augusta 1866 - Jozef FILUŠ - Banďula, 78 ročný vdovec, Lopašov č. 28, pochovaný na cintoríne v Lopašove dňa 30.08.1866.

† 29. augusta 1866 - Martin STARYCH, 36 ročný, vdovec po Alžbete Janúfkovej, Lopašov č. 44, pochovaný na cintoríne v Lopašove dňa 31.08.1866.

† 29. augusta 1866 - Ján HOJSÍK, 48 ročný, manžel Kataríny Starychovej, Lopašov č. 17, pochovaný na cintoríne v Lopašove dňa 31.08.1866.

† 29. augusta 1866 - Anton KORITÁR, 38 ročný, manžel Márie Starychovej, Lopašove č. 18, pochovaný na cintoríne v Lopašove dňa 31.08.1866.

† 31. augusta 1866 - Michal STARYCH, 40 ročný, manžel Márie Filušovej, Lopašov č. 4, pochovaný na cintoríne v Lopašove dňa 02.09.1866.

† 31. augusta 1866 - Michal BEDERKA, 50 ročný, manžel Kataríny Vlčekovej, Lopašov, pochovaný na cintoríne v Lopašove dňa 02.09.1866.

† 31. augusta 1866 - Katarína HOJSÍKOVÁ rod. STARYCHOVÁ, 43 ročná vdova, Lopašov č. 17, pochovaná na cintoríne v Lopašove dňa 02.09.1866.

† 31. augusta 1866 - Mária PODEŠVOVÁ, 21 ročná slobodná, dcéra Michala Podešvu a Kataríny Vlčekovej, pochovaná na cintoríne v Lopašove dňa 03.09.1866.

† 31. augusta 1866 - Mária BEDERKOVÁ, 23 ročná slobodná, dcéra Jozefa Bederku, Lopašov, pochovaná na cintoríne v Lopašove dňa 03.09.1866.

† 2. septembra 1866 - Martin BEDERKA, 24 ročný slobodný, Lopašov č. 6, pochovaný na cintoríne v Lopašove dňa 03.09.1866.

† 2. septembra 1866 - Mária VÁVROVÁ, 10 ročná, dcéra Michala Vávru a Márie Mikúšovej, Lopašov č. 24, pochovaná na cintoríne v Lopašove 03.09.1866.

† 3. septembra 1866 - Anna BEDERKOVÁ, 8 ročná, dcéra Jána a Márie Bederkových, Lopašov, pochovaná na cintoríne v Lopašove dňa 05.09.1866.

† 3. septembra 1866 - Ján PERIČKA, 68 ročný vdovec po Márii Hurbanovej, Lopašov č. 45, pôchovaný na cintoríne v Lopašove dňa 05.09.1866.

† 3. septembra 1866 - Mária BEDERKOVÁ, 5 ročná, dcéra Márii Bederkovej rodenej Škvorákovej, Lopašov č. 19, pochovaná na cintoríne v Lopašove dňa 05.09.1866.

† 4. septembra 1866 - Michal HURBAN, 58 ročný, manžel Márii Šáchorovej, Lopašov č. 16, pochovaný na cintoríne v Lopašove dňa 06.09.1866.

† 7. septembra 1866 - Zuzana BEDERKOVÁ rod. ŠANDOROVÁ, 45 ročná, manželka Jána Bederku - Dudíka ( Študent ), Lopašov č. 35, pochovaná na cintoríne v Lopašove dňa 11.09.1866.

† 10. septembra 1866 - Anna BEDERKOVÁ, 70 ročná vdova, Lopašov č. 42, pochovaná na cintoríne v Lopašove 11.09.1866.

† 12. septembra 1866 - Katarína PODEŠVOVÁ rod. VLČEKOVÁ, 62 ročná, vdova po Michalovi Podešvovi, Lopašov č. 10, pochovaná na cintoríne v Lopašove dňa 13.09.1866.

† 16. septembra 1866 - Mária HURBANOVÁ rod. BEDERKOVÁ, 45 ročná, manželka Jozefa Hurbana, Lopašov č. 49, pochovaná na cintoríne v Lopašove dňa 17.09.1866.

† 16. septembra 1866 - Mária ŠANDOROVÁ rod. KLIMENTOVÁ, 75 ročná, vdova po Antonovi Šandorovi, Lopašov č. 35, pochovaná na cintoríne v Lopašove dňa 17.09.1866.

Pramene:

Matrika zomretých Rímskokatolíckeho farského úradu Radošovce, zväzok 1852 - 1877 ( Inv. č. 1837 ), Matricula defunctorum 1852 - 1877.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Štátny archív v Bratislave, Križkova 7, 811 04 Bratislava 1.

Spracoval: Vladimír BEDERKA

V Bratislave dňa 3. novembra 2013