Aktuality

Informácia verejnosti o Ukončení vyvlastňovania . 
Zverejnené 30.5.2022

Veterné elektrárne Rohov - Rozsah hodnotenia  

Zverejnené 11.5.2022

Informácia verejnosti o začatí vyvlastňovania - návrh na dočasné obmedzenie vlastníckeho práva. Bližšie info v súbore. Zverejnené 14.3.2022

Výzva MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie. Dávame vám do pozornosti stále otvorenú výzvu pre podnikateľské subjekty, ktoré môžu žiadať o dotácie.

Veterné elektrárne Rohov - zaslanie zámeru aktualizované dňa 28.9.2021

Verejná vyhláška č23/2021 projekt pozemkových úprav. 
Ustanovujúce zhromaždenie sa uskutoční 14.10.2021 o 10:00 v KD Lopašov


Oprava mosta na ceste I/51 z dôvodu zlepšenia stavebno-technického stavu.