Aktuality


Program rozvoja vidieka bližšie info nájdete v odkaze nižšie.Voľby do Národnej rady SR rok 2023.

Oznámenie k vydaniu voličského preukazu a k delegovaniu do OVK nájdete v súboroch nižšie.

Bližšie info v súbore nižšie.


Ponuka práce vo VAILLANT GROUP Senica.


Bezplatné dlhové poradenstvo

Pomahamedlznikom.sk bližšie info v letáku v prílohe.


Informácia k zavedeniu predplatných cestovných lístkov na autobus od 1.1.2023 


Pozemkové úpravy - Verejná vyhláška číslo 38/2022                
zverejnené dňa 12.12.2022


Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z., na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila referendum a určila deň jeho konania na sobotu 21. januára 2023 od 07.00 h do 22.00 

Žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu k Referendu 2023 môžte zasielať na email: oculopasov@lopasov.sk


Do obecného zastupiťelstva v Lopašove boli zvolení:
Pavol Rehuš - Kresťanskodemokratické hnutie
Igor Rehuš - nezávislý kandidát
Martin Juríček - Kresťanskodemokratické hnutie
Lukáš Szpyrc - JUDR. nezávislý kandidát
Peter Vrablec - Kresťanskodemokratické hnutie

Za Starostu obce Lopašov bol zvolený:
Marián Bederka - Kresťanskodemokratické hnutie


Pozemkové úpravy - Verejná vyhláška č. 31/2022
 Zverejnene dna 12.10.2022


Pozemkové úpravy - Verejná vyhláška č. 26/2022
Zverejnene dna 21.9.2022


Zoznam zaregistrovaných kandidátov do samosprávy obce Lopašov na post Starostu obce a členov zastupiteľstva.                             Zverejnené dňa 13.9.2022


Pozemkové úpravy - Verejná vyhláška č. 28/2022 Schválenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území obce Lopašov.                              Zverejnene dna 9.9.2022


Informácie ohladom volieb do samosprávy obce a do VÚC, ktoré sa uskutočnia dňa  29.10.2022                                                                      Zverejnené dňa 19.7.2022


Pozemkové úpravy - Verejná vyhláška č. 15/2022
Zverejnene dna 13.7.2022 


Informácia verejnosti o Ukončení vyvlastňovania . 
Zverejnené 30.5.2022


Veterné elektrárne Rohov - Rozsah hodnotenia  

Zverejnené 11.5.2022

Informácia verejnosti o začatí vyvlastňovania - návrh na dočasné obmedzenie vlastníckeho práva. Bližšie info v súbore. Zverejnené 14.3.2022

Výzva MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie. Dávame vám do pozornosti stále otvorenú výzvu pre podnikateľské subjekty, ktoré môžu žiadať o dotácie.

Veterné elektrárne Rohov - zaslanie zámeru aktualizované dňa 28.9.2021

Verejná vyhláška č23/2021 projekt pozemkových úprav. 
Ustanovujúce zhromaždenie sa uskutoční 14.10.2021 o 10:00 v KD Lopašov


Oprava mosta na ceste I/51 z dôvodu zlepšenia stavebno-technického stavu.