Aktuality

Veterné elektrárne Rohov - zaslanie zámeru aktualizované dňa 28.9.2021

Verejná vyhláška č23/2021 projekt pozemkových úprav. 
Ustanovujúce zhromaždenie sa uskutoční 14.10.2021 o 10:00 v KD Lopašov


Oprava mosta na ceste I/51 z dôvodu zlepšenia stavebno-technického stavu.